Flerbostadshus Stockholmsberget

Vid Södertäljeporten byggs ett flerbostadshus med 72 lägenheter.

Under 2017 beviljades bygglov för flerbostadshus i Grusåsen. Projektet avser nybyggnad av ett höghus med 16 våningar som kommer att bestå av 72 hyreslägenheter.

Bostäder nära till centrum och kollektivtrafik
Södertälje växer och vi blir allt fler. Fram till år 2035 ska 20 000 nya bostäder byggas i kommunen. Fokus för bostadsbyggandet är förtätning i redan befintliga områden, men också att områden ska byggas samman. De flesta Södertäljebor bor i staden, därför planerar vi för bra bostäder i attraktiva lägen och nära till kollektivtrafik. Det är viktigt för en uthållig social, ekologisk och ekonomisk utveckling.

Vem bygger?
Telge Bostäder bygger dessa nya bostäder.

Tidsplan
Telge Bostäder planerar inflytt till 2019.

Mer
Läs mer på Telge Bostäder