"Grön oas" på Slussholmen

Vi arbetar med att utveckla flera mötesplatser i stadskärnan och vi vill att naturen inte ska sluta vid stadsgränsen utan integreras i stadsrummet.

Vad

En park ska anläggas på Slussholmen och Lotsudden i centrala Södertälje. Parken blir stadens nya huvudpark – mitt i staden och mitt i vattnet.

När Sjöfartsverket är klar med sin ombyggnad av Södertälje kanal och sluss kommer verket att flytta sina lagerbyggnader och andra byggnader från området. Kommunen har redan köpt mark på Slussholmen från Sjöfartsverket, men kommer då även att köpa större delen av Lotsudden inklusive lagerbyggnader.

Vid två tillfällen har vi haft dialog om vad södertäljeborna vill uppleva, känna och göra i den nya parken. Första tillfället var under Kringelfestivalen 2014. Det andra var på våren 2016 med gymnasieungdomar som studerade vid S:ta Ragnhildsgymnasiet i Östertälje.

Många lämnade förslag och synpunkter om hur de ser den framtida mötesplatsen framför sig. En del vill kunna fika, andra vill kunna bada i en pool eller i vattnet, dansa, leka i en lekpark, spela minigolf och basket eller att båtar ska kunna ta sig in i Inre Maren. Wi-fi var viktigt för ungdomarna. Många vill att det ska finnas något att göra i parken året om.

Vi arbetar nu med hur parken ska utformas och vad som ska hända där. Slussgatan kommer att finnas kvar på Slussholmen, men den kommer att anpassas och justeras för att parken ska få bättre förutsättningar och för att den ska anpassas till Slussbrons nya läge.

Varför

Södertälje växer och vi blir allt fler. Naturen ska inte sluta vid stadsgränsen utan integreras i stadsrummet. Att anlägga en park på Slussholmen är ett sätt att öppna staden mot vattnet och stärka kopplingen till de nya gång- och cykelstråk Sjöfartsverket ska anlägga längs Södertälje kanal när ombyggnaden av kanalen och slussen är klar.

Vi arbetar med att utveckla flera mötesplatser i stadskärnan. Det gör vi tillsammans med andra aktörer, exempelvis Södertälje Centrumförening och fastighetsägarna, i utvecklingsarbetet Södertälje city – i samverkan.

Vem

Södertälje kommun.

När

Arbetet med detaljplanen startar 2017. Parken kommer att börja anläggas efter Sjöfartsverket är klar med ombyggnaden av Södertälje kanal och sluss i slutet av 2019.

Vill du veta mer?

Läs om kommunens översiktsplan, program för stadskärnan och gestaltningsprogram för Maren och Slussholmen.