"Grön oas" på Slussholmen

En park ska anläggas på Slussholmen och Lotsudden i centrala Södertälje. Parken ska bli en oas – mitt i staden och mitt i vattnet.

När Sjöfartsverket är klar med sin ombyggnad av Södertälje kanal och sluss kommer verket att flytta lagerverksamheten från området. Kommunen  kommer då att köpa större delen av Lotsudden av Sjöfartsverket, inklusive de byggnader som finns på området.

Vid två tillfällen har vi haft dialog om vad södertäljeborna vill uppleva, känna och göra i den nya parken. Första tillfället var under Kringelfestivalen 2014. Det andra var på våren 2016 med gymnasieungdomar som studerade vid S:ta Ragnhildsgymnasiet i Östertälje.

Många lämnade förslag och synpunkter om hur de skulle vilja utveckla den framtida mötesplatsen. En del vill kunna fika, andra vill kunna bada, dansa eller leka i en lekpark. Spela minigolf och basket var andra önskemål. Wi-fi var viktigt för ungdomarna. Många vill att det ska finnas något att göra i parken året om.

Nu arbetar vi med parkens utformning. Slussgatan kommer att finnas kvar på Slussholmen, men den kommer att byggas om för Slussbrons nya läge och för att parken ska få bättre förutsättningar.

Natur i stadsrummet

Södertälje växer och vi blir allt fler. Naturen ska inte sluta vid stadsgränsen utan integreras i stadsrummet. Att anlägga en park på Slussholmen är ett sätt att öppna staden mot vattnet och stärka kopplingen till de nya gång- och cykelstråk Sjöfartsverket ska anlägga längs Södertälje kanal när ombyggnaden av kanalen och slussen är klar.

Vi arbetar med att utveckla flera mötesplatser i stadskärnan. Det gör vi tillsammans med andra aktörer, exempelvis Södertälje City.

Vem bygger?

Södertälje kommun ansvarar för anläggningen av parken.

Tidsplan

Arbetet med detaljplanen och utformning av parken pågår. Parken kommer att börja anläggas efter Sjöfartsverket är klar med ombyggnaden av Södertälje kanal och sluss.

Vill du veta mer?

Läs om kommunens översiktsplan och program för stadskärnan