Höghastighetsjärnvägen Ostlänken

Ostlänken är en ny dubbbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Södertälje (Järna) och Linköping.

Sträckan är cirka 15 mil och den första delen i ett framtida höghastighetsnät mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. 

Höghastighetstågen planeras att stanna på Södertälje Syd, Norrköping och Linköping.

Tågen ska kunna köra upp till 320 km/h. Några av fördelarna med den nya höghastighetsbanan är att restiderna minskar, det finns kapacitet för fler tåg samt att regionen blir större då det blir lättare att pendla till jobb eller studier.

Byggstart för Ostlänken planeras till 2017 och beräknas vara klar mellan år 2033 och 2035. Hela höghastighetstrafiknätet beräknas inte vara klart förrän cirka tio år senare. Trafikverket uppskattar kostnaden för Ostlänken till cirka 55 miljarder kronor.

Du kan läsa mer om Ostlänken på Trafikverkets webbplats. 

Här kan du läsa specifikt om vad som händer på sträckan Södertälje/Järna-Trosa.