Marenplan utvecklas med hotell och verksamheter

Det gamla "McDonaldshuset" vid Maren kommer att bli hotell. Fastighetsägaren Stadsrum har fått planbesked för att ta fram en ny detaljplan för fastigheten Tellus 5. Planerna är att bygga ett hotell med plats för både restauranger och offentlig verksamhet.

- Marenplan är en fantastisk plats som under många år inte utnyttjats till sin fulla potential. När nu detta unika läge vid vattnet utvecklas med hotell, restauranger och publika ytor innebär det fantastiska möjligheter för stadskärnan. Vi har idag med glädje fattat beslut om ett planbesked, där vi också skickat med de utgångspunkter som vi tycker är viktiga och ska vara vägledande för arbetet, säger Håkan Buller (S), ordförande i Stadsbyggnadsnämnden, när beslutet fattades i oktober.

Våren 2018 köpte Stadsrum fastigheter Kringlanhuset, Tellus 5, som även innefattar tomten vid Maren, det tidigare ”McDonaldshuset”. Stadsrum och Södertälje kommun är överens om att den nya byggnaden ska skapa en levande mötesplats med mycket folkliv, där staden öppnas mot vattnet. Planen för det nya hotellet är att det ska kunna användas av både Södertäljebor och besökare. Det ska vara ett landmärke för staden, beläget på en av Södertäljes mest populära platser.

I utformningen av en ny detaljplan kommer byggnadens utformning och gestaltning i förhållande till närliggande fastigheter och offentliga miljöer att ges mycket fokus. Den nya nedfarten till parkeringshuset i Kringlan behöver först byggas innan den befintliga byggnaden, det vill säga McDonaldshuset, kan rivas.  Stadsbyggnadsnämnden vill också se ytterligare skisser på alternativa utformningar av byggnadens gestaltning, utöver den skiss som presenterades av Stadsrum fastigheter, samt att bottenytor och de publika våningsplanen utformas med fokus på öppenhet i gestaltning och upplevelse.

På de nuvarande skisser som Stadsrums presenterat, är hotellets och restaurangernas entréer placerade på flera våningsplan vilket ska skapa ett naturligt stråk ner till vattnet. Planen är att bottenplan ska rymma två restauranger och på planet ovan kan en större restaurang med plats för konferensgäster få plats. Det tredje våningsplanet är tänkt att rymma offentlig kultur.

- Vi vill att denna plats ska bli Södertäljes nya vardagsrum, säger Jens Halvarsson, utvecklingschef på Stadsrum fastigheter.

Ett våningsplan planeras bli transparent, för att skapa en öppenhet mot gatan och Marenplan. Det finns också planer på att bygga en terrass med verksamhet, servering och utsikt över Maren.  Enligt Stadsrums nuvarande skisser ska hotellet rymma cirka 200 hotellrum.

I slutet på november 2019 offentliggjorde man att det blir Clarion som kommer att driva hotellet. Läs mer om det här.

Tidsplan

Nu ska en ny detaljplan för området tas fram, en process som beräknas vara klar tidigast 2021. Byggnationen kan påbörjas först när den nya parkeringsnedfarten i Kringlan har färdigställts.

Bakgrund

Området kring Maren är ett prioriterat utvecklingsområde enligt programmet för Södertäljes stadskärna 2009-2029. Marenplan ska få ett nytt torg, nya kajer och ny slussbro.  Det blir en ny nedfart till parkeringshuset i Kringlan från Västra kanalgatan och ett nytt torg, Kanaltorget, bredvid Orionkullen. Hyresätter byggs just nu vid kanten av Orion, och senare ska en park anläggas i södra sluttningen. Framöver ska även Slussholmen bli ett nytt rekreationsområde med parker och servering. Visionen är att få en attraktiv och levande stadskärna med mycket folkliv och en starkare koppling mot vattnet.

Läs mer om utvecklingen av Maren och Östra delen av stadskärnan

Läs mer om utvecklingen av stadskärnan