Norra delen av stadskärnan

Norra stadskärnan är en stadsdel under snabb utveckling. Under 2018 invigdes nya KTH Science park och just nu pågår byggnationen av totalt 800 nya lägenheter. Dessutom ska områdets offentliga rum, parker och gator fräschas upp.

Förvandlingen innebär inte bara att Södertäljes stadskärna fysiskt utvidgas, men även att hela stadskärnan kommer att ha växt med 50 procent fler invånare.

- Norra delen av stadskärnan är den största utbyggnaden av Södertäljes stadskärna sedan 60-talet. Bostäderna kommer att öka stadslivet i den här delen av staden. Fler boende i området innebär också en ännu mer levande stadskärna dygnet runt, vilket stärker både handel och näringsverksamhet, säger Isak Ericsson, samhällsbyggnadsstrateg på Södertälje kommun.

Utvecklingen av norra delen av stadskärnan sker under en längre tidsperiod. När KTH Science park invigdes i februari 2018 var det en viktig dag för kunskapsstaden Södertälje. Med fler studenter i stadskärnan finns också ett underlag för fler bostäder. Därför bygger fastighetsbolaget Magnolia 440 hyresrätter intill högskoleområdet och bygget av ytterligare 140 bostäder har påbörjats. Detaljplanearbetet för ett höghus är på gång. Totalt handlar det om 800 bostäder.

Detta kommer också att hända i området:

  • Astra Zenecas gamla huvudbyggnad i Snäckviken ska bli hotell- och konferensanläggning med restauranger och spa.
  • Ett parkeringshus med bostäder och verksamheter planeras.
  • Ett gestaltningsförslag för området har tagits fram. Du kan läsa mer om det här.