Ny byggnad för tingsrätten

Tingsrätten bygger en helt ny byggnad bredvid Polishuset. Huset ska stå klart 2021.

Södertälje kommer att få en ny Tingsrättsbyggnad, som ska placeras bredvid polishuset där det idag är parkeringsplatser (se skiss ovan). Byggnaden kommer att bli 4-5 våningar hög och rymma mer personal än den nuvarande tingsrättsbyggnaden på Stora torget. Specialfastigheter AB äger fastigheten och ska bygga huset åt Domstolsverket. 

Ett 50-tal nuvarande p-platser försvinner på platsen i samband med byggnationen. 

Södertälje växer

Södertälje växer och vi blir allt fler. Fram till år 2035 ska 20 000 nya bostäder byggas i kommunen. Stadskärnan i Södertälje ska utvecklas och bli mer attraktiv för besökare och boende. 

Tidsplan

Byggstart är planerad till 2019 och det beräknas stå klart inom tre år.

Läs mer

Specialfastigheter AB bygger åt Domstolsverket.