Ny byggnad för tingsrätten

Tingsrätten bygger en helt ny byggnad bredvid Polishuset. Den nya byggnaden beräknas stå klar för inflyttning år 2023.

Södertälje kommer att få en ny Tingsrättsbyggnad, som ska placeras bredvid polishuset där det idag är parkeringsplatser (se skiss ovan). Specialfastigheter Sverige AB, som äger fastigheten, har tillsammans med Domstolsverket och Södertälje tingsrätt arbetat fram ett förslag till ny tingsrätt inom fastigheten Kolpenäs 1:9.

Byggnaden kommer att bli 4-5 våningar hög och rymma mer personal än den nuvarande tingsrättsbyggnaden på Stora torget. 

Ett antal nuvarande p-platser på platsen kommer att försvinna i samband med byggnationen. 

Södertälje växer

Södertälje växer och vi blir allt fler. Fram till år 2035 ska 20 000 nya bostäder byggas i kommunen. Stadskärnan i Södertälje ska utvecklas och bli mer attraktiv för besökare och boende. 

Tidsplan

Hyresförhandlingarna ska under hösten 2019 avslutas och därefter kan projekteringsarbetet vidta innan byggproduktionen påbörjas.
Byggarbeten kan påbörjas tidigast hösten 2020. Byggtiden är beräknad till ca 2,5 år vilket medför att tingsrätten kan flytta in i början av 2023.

Läs mer

Specialfastigheter AB bygger åt Domstolsverket.