Ny grönskande park i norra delen av stadskärnan

Astraparken, som ligger vid campusområdet, byggs om och förvandlas till en tilltalande lummig aktivitets- och mötesplats för de som bor eller vistas i norra delen av stadskärnan.

Norra delen av stadskärnan genomgår en stor förändring. Flera hundra nya bostäder, en högskola och andra verksamheter har tillkommit – och snart öppnar ett nytt hotell i området. För att utnyttja potentialen i denna utveckling har kommunen arbetat fram ett gestaltningsförslag för den offentliga miljön för hela området, där parken är en av de viktiga delarna av utvecklingen.

Astraparken får flera tydliga entréer och blir en aktivitets- och mötesplats med flera umgängesytor. Möbleringen kommer att bestå huvudsakligen av en gradäng i trä upp i slänten, två perennrabatter, uppväxta träd, två mindre torgytor varav en med bänkar och bord samt plats för foodtrucks. 

illustrationsplan av parken norra stadskärnan

Ritningarna har utvecklats från gestaltningsförslaget som togs fram 2017.

En av parkens upplevelser är en multifunktionell paviljong skapad av konstnären Afaina de Jong. Det är Grafikens hus, i samarbete med kommunen, som bjudit in konstnären för att ta fram paviljongen. Den är tänkt som en öppen scen och mötesplats i parken som ska engagera besökarna.

Afaina de Jong har genom observationer i stadsmiljön och olika workshops tillsammans med grupper i lokalsamhället tagit fram en grafisk mönstervärld som bygger på stadens estetik. Mönstret kommer att bli en integrerad del av paviljongen. Projektet var en del av Statens Konstråds satsning Kunskapsnav offentlig konst. Läs mer om paviljongen hos Grafikens hus

Illustration av parken i norra stadskärnan

Tidsplan

Byggstart av Astraparken är januari 2022.

Projektet beräknas vara klart under hösten 2022.

Södertälje växer

Södertälje ska växa med 20 000 bostäder på 20 år. Genom att förtäta redan bebyggda områden, utveckla handeln och koppla samman gröna parkområden attraherar vi både nya invånare och besökare.

Vill du veta mer?

Läs mer om offentliga miljöer i norra delen av stadskärnan

Läs gestaltningsförslaget för den offentliga miljön