Ny lekplats samt ny gång- och cykelväg i Glasberga

En ny stadsdel växer fram och det blir en ny lekpark samt en ny gång- och cykelväg.

Vad

Glasberga. Projekterar en ny lekplats samt ny gång- och cykelväg.

Varför

I samband med att ett nytt område byggs, bygger man en ny lekpark.

Vem

Glasbergabolaget bygger och när det är klart tar Södertälje kommun över underhållet.

När

Då området ligger nära ett gravfält från forntiden behövs en ny projektering.

Vill du veta mer

Läs om Glasbergabolaget.