Ny stadsdelspark i Igelsta strand

Planerna för den nya stadsparken som ska anläggas vid kanalstråket i Igelsta strand i Östertälje har tagit form. Namnet blir Korpuddsparken, efter Korpudden och Korpuddsvägen som ligger intill.

- Det blir en central mötesplats som kommer locka människor i alla åldrar, säger Lova Mattsson Kjellqvist, landskapsarkitekt på Södertälje kommun.

Förutom de cirka 500 bostäder som planeras vid Igelsta strand kommer kommunen att anlägga en stadsdelspark för Södertäljebor och besökare som ska stå klar under 2019.

Läget idealiskt

Möjligheterna att anlägga en stadsdelspark med hög kvalitet är goda vid Igelsta strand. Läget är precis vid vattnet, skola och bostäder finns i närheten, och parken blir en trevlig avslutning på den kanalpromenad som Sjöfartsverket just nu arbetar med.

- Poängen med en stadsdelspark är att det ska finnas något för alla åldrar och att det ska vara en så pass attraktiv plats att man vill ta sig dit från olika delar av staden, säger Lova Mattsson Kjellqvist.

Tema sågverk

Igelsta strand har rymt många olika typer av industrier tidigare, bland annat ett sågverk. Samma tema kommer återfinnas i parken, bland annat i ett utegym. För de minsta kommer det att finnas en lekplats med skogstema. Det kommer att finnas lekhus, klätterställning, gunga, gungdjur och hoppstockar där mycket är gjort av trä och stockar.

Två stora, öppna ytor möjliggör för spontanlek, såsom kubb, brännboll och fotboll. Parken ska också rymma en hundrastgård, liksom tre utsiktsbryggor längs med vattnet. Det kommer att finnas tre grillplatser för stora och små sällskap.

- Vi har planerat för platser där man kan njuta. I entréerna möts man av perennplanteringar där man kan sitta och lukta på blommorna och träffa folk. Vi hoppas också kunna spara tre av de befintliga träden, bland annat en stor bok som stått där i 150 år.

Ska bli utflyktsmål

De träd som nyplanterats kommer mestadels vara svenska arter. De större träd som redan tagits bort i samband med marksaneringen kommer att återanvändas som stockar i området, för lek och sittplatser.

- Vi har också ett pilotprojekt på gång i kommunen som handlar om att vi ska börja arbeta mer med ängsytor, ett högt växande gräs med mycket olika sorters  arter blommor i. Det är väldigt bra för den biologiska mångfalden, berättar Lova Mattsson Kjellqvist.

- Vi hoppas att parken kan bli ett utflyktsmål och en mötesplats för alla människor.

Tidsplan

Marksanering har pågått under 2018 och under 2019 ska parken anläggas för att stå färdig under senhösten. När parken är klar påbörjas byggandet av de första bostäderna.

Läs mer

Läs mer om byggprojektet vid Igelsta strand