Ny stationspaviljong på Södertälje C

Stationen Södertälje Centrum genomgår större förändringar. Trafikverket har nyligen färdigställt ombyggnation av bangården, med bredare perronger och nya perrongtak. Nu finns det också ett förslag på hur en ny stationspaviljong kan komma att se ut.

Det är Trafikförvaltningen på Stockholms läns landsting som utreder och planerar för en stationspaviljong med spärrlinje på tågstationen Södertälje C. Trafikförvaltningen har låtit ta fram en ideskiss på en ny stationsbyggand på stationsplan.

Stationspaviljongen är placerad intill busshållplatserna längs med Lovisingatan. Förslaget är att det ska vara en fortsatt öppen yta, med en kilformad byggnad där den bredaste delen är närmast perrongerna. Det kommer bland annat att finnas biljettförsäljning och vänthall i paviljongsbyggnaden. En viktig del i projektet är att ha en spärrlinje på stationen. Ett luftigt staket innan perrongerna kommer att tjäna som detta.

Södertälje växer

Södertälje växer och vi blir allt fler. Fram till år 2036 ska 20 000 nya bostäder byggas i kommunen. Det ska bli attraktivare att bo och leva i Södertälje och antalet besökare till staden ska bli fler. Att rusta och modernisera Södertälje C är en del i detta. 

Vad händer nu?

Förslaget till stationspaviljong är en idéskiss. Nu ska förslaget bearbetas så att det blir så bra som möjligt ur en rad aspekter. Slutresultatet kan därför se något annorlunda ut än dagens skisser. I dagsläget är det svårt att säga en tidsplan för projektet, då det ligger hos Trafikförvaltningen på Region Stockholm.