Ny stationspaviljong på Södertälje C

Stationen Södertälje Centrum genomgår större förändringar. Trafikverket har genomfört förbättring av spår och perronger. Region Stockholm arbetar nu med att få till en ny stationspaviljong i syfte att öka service och funktion på platsen.

Trafikverket har byggt ut och förbättrad spårkapaciteten mellan Södertälje C och Södertälje Hamn. Trafikverket har även färdigställt ombyggnation av bangården, med bredare perronger och nya perrongtak.

Region Stockholm har samtidigt arbetat tillsammans med kommunen att hitta en plats för en ny stationspaviljong. Syftet med den nya paviljongen är att förbättra service och funktion för både resenärer och de som arbetar med kollektivtrafiken. Det handlar exempelvis om att få till uppvärmda väntutrymmen med tillgång till toalett för resenärerna, försäljning och avisering av biljetter till kollektivtrafiken.

Region Stockholm, Södertälje kommun och Trafikverket har tagit fram en principöverenskommelse om en ny stationspaviljong. När det kommunala bolaget Telge fastigheter köpte det gamla stationshuset öppnade sig dock nya möjligheter på platsen.

Kommunen önskar att man istället för att gå vidare med principöverenskommelsen, istället tittar på att hitta en ny lösning med möjligheter att inrymma vissa funktioner i det gamla stationshuset.

Södertälje växer

Södertälje växer och vi blir allt fler. Fram till år 2036 ska 20 000 nya bostäder byggas i kommunen. Det ska bli attraktivare att bo och leva i Södertälje och antalet besökare till staden ska bli fler. Att rusta och modernisera Södertälje C är en del i detta. 

Vad händer nu?

I dagsläget är det svårt att säga en tidsplan för projektet. Till att börja med behöver alla tre aktörerna som tecknade den ursprungliga överenskommelsen vara överens om att avsluta densamma. Därefter behöver en ny utredning visa på hur en ny samlad utformning skulle kunna se ut, och utifrån denna behöver en ny principöverenskommelse tecknas.