Ny stationspaviljong på Södertälje C

Stationen Södertälje Centrum genomgår större förändringar. Just nu pågår underhållsarbete med plattformarna, som ska breddas och moderniseras. Nu finns det också ett förslag på hur den nya stationspaviljongen kommer att se ut.

Det är Trafikförvaltningen på Stockholms läns landsting som utreder och planerar för en stationspaviljong med spärrlinje på tågstationen Södertälje C. Nu har de valt ut ett förslag att gå vidare med i processen.

Stationspaviljongen kommer att vara placerad på stationstorget intill busshållplatserna, längs med Lovisingatan. Det ska vara en fortsatt öppen yta, med en kilformad byggnad där den bredaste delen är närmast perrongerna. Taket kommer att vara transparent. Man tittar också på hur torget ska kunna utformas till att bli en mer attraktiv mötesplats än idag. Marge arkitekter står för det vinnande förslaget.

Det kommer också att finnas biljettförsäljning och vänthall i paviljongsbyggnaden. En viktig del i projektet är att ha en spärrlinje på stationen. Ett luftigt staket innan perrongerna kommer att tjäna som detta. Inhägnaden är också viktig utifrån en trygghetssynpunkt, då det hindrar barn och hundar från att springa in på perrongerna.

Södertälje växer

Södertälje växer och vi blir allt fler. Fram till år 2036 ska 20 000 nya bostäder byggas i kommunen. Det ska bli attraktivare att bo och leva i Södertälje och antalet besökare till staden ska bli fler. Att rusta och modernisera Södertälje C är en del i detta. 

Vad händer nu?

Först i november kommer Trafiknämnden i landstinget att fatta beslut om att gå vidare med förslaget. Därefter ansöker Stockholm läns landsting om bygglov hos Södertälje kommun där  Stadsbyggnadsnämnden fattar beslut.  

Innan dess kommer förslaget att utredas och planeras. Slutresultatet kan därför se något annorlunda ut än dagens skisser. 

Tidsplan

Arbetet med den nya stationspaviljongen beräknas stå färdig 2019 eller 2020.