Nya bostäder i centrala Mölnbo

I centrala Mölnbo, på fastigheten Skolbänken, ska det byggas 49 lägenheter.

Vid korsningen Järnavägen/Skolvägen, på fastigheten Skolbänken i centrala Mölnbo, bygger man nu 49 lägenheter. Husen ska smälta väl in i den befintliga karaktären som finns på platsen.

Södertälje kommun växer och vi blir allt fler. Fram till år 2035 ska
20 000 nya bostäder byggas i kommunen. När vi planerar för nya bostäder och verksamheter ska de i första hand lokaliseras i befintliga tätorter med fungerande kollektivtrafik.

Exploatör
Eneby bygg AB bygger bostäderna och har samarbetat med Respons arkitekter samt Urban Village.

Tidsplan
Beräknad inflyttning är februari 2020.

Läs mer på Urban Villages webbplats