Nya bostäder i centrala Mölnbo

I centrala Mölnbo, på fastigheten Skolbänken, planerar vi nu för cirka 35 bostäder med radhuskaraktär.

Vid korsningen Järnavägen/Skolvägen, på fastigheten Skolbänken i centrala Mölnbo, planerar man nu för att bygga ca 35 bostäder. Husen ska ha radhuskaraktär och ska smälta väl in i den befintliga karaktären som finns på platsen.

Södertälje kommun växer och vi blir alltfler. Fram till år 2035 ska
20 000 nya bostäder byggas i kommunen. När vi planerar för nya bostäder och verksamheter ska de i första hand lokaliseras i befintliga tätorter med fungerande kollektivtrafik.

Exploatör
Eneby bygg AB bygger bostäderna och har samarbetat med Respons arkitekter samt Urban Village.

Tidplan
Bygglov för detta område är under handläggning. När det finns ett beviljat bygglov kommer tillträdet till tomten att ske. Markarbeten och byggandet av bostäderna kan komma att påbörjas redan under 2018.