Nya bostäder i centrala Mölnbo

I centrala Mölnbo, på fastigheten Skolbänken, ska det byggas 49 lägenheter.

Vid korsningen Järnavägen/Skolvägen, på fastigheten Skolbänken i centrala Mölnbo, planerar man nu för att bygga 49 lägenheter. Husen ska smälta väl in i den befintliga karaktären som finns på platsen.

Södertälje kommun växer och vi blir alltfler. Fram till år 2035 ska
20 000 nya bostäder byggas i kommunen. När vi planerar för nya bostäder och verksamheter ska de i första hand lokaliseras i befintliga tätorter med fungerande kollektivtrafik.

Exploatör
Eneby bygg AB bygger bostäderna och har samarbetat med Respons arkitekter samt Urban Village.

Tidsplan
Bygglov för detta område har beviljats och tillträde till tomten har skett. Markarbeten och byggandet av bostäderna kan komma att påbörjas redan under sommaren 2018.