Nya hyresrätter i stadskärnan

Vid foten av Orionkullen, i centrala Södertälje, planerar ByggVesta 67 nya hyresrätter.

Vid Köpmangatan, i kvarteret Garvaren vid foten av Orionkullen, planerar ByggVesta 67 hyresrätter i storlekarna 1-5 rok. Huset blir sju våningar högt med handel och verksamheter i gatuplan mot Köpmangatan samt garage i första våningsplanet. Kvarteret ligger i ett fint parkläge i anslutning till Södertälje kanal.

Köpmangatan kommer att få ett mer sammankopplat levande stadsrum med ny bebyggelse som ersätter stödmuren i kullen. Parkeringsplatsen ersätts av en torgyta som kommer att förstärka Garvaregatans funktion som tvärstråk. Toppen av kullen (Gamla flickskolans gårdsmiljö) kommer att få en mer inramad och bullerfri miljö.

I anslutning till det nya kvarteret och Gamla flickskolan, i Orionkullens södersluttning, planeras ett parkområde för att knyta samman kanalens grönområde och Vänortsparken vid Hebbevillan.

Södertälje växer
Södertälje växer och vi blir allt fler. Fram till år 2035 ska 20 000 nya bostäder byggas i kommunen. Fler människor kan bo nära kanalen, centrum och kollektivtrafik.

Tidsplan
Detaljplanen för området vann laga kraft i april 2016 och möjliggjorde projekteringen av dessa centrumnära bostäder. Byggstart är planerad till 2018 och lägenheterna beräknas stå klara för inflyttning 2020.

Vad händer nu?
ByggVesta gör just nu detaljritningar på den ändrade utformningen av garaget. Även planeringen av marken bakom huset måste planeras om för att bevara lindarna. När detaljritningar är klara och bygglov blivit beviljat kan byggnationen av spont och därefter stomme startas. Preliminärt sker detta efter sommaren. 

Vill du veta mer?
ByggVesta

Lindarna kan räddas när p-garage anpassas