Nya hyresrätter i stadskärnan

Vid foten av Orionkullen, i centrala Södertälje, bygger ByggVesta 67 nya hyresrätter.

Vid Köpmangatan, i kvarteret Garvaren vid foten av Orionkullen, bygger ByggVesta 67 hyresrätter i storlekarna 1-5 rok. Huset blir sju våningar högt med handel och verksamheter i gatuplan mot Köpmangatan samt garage i första våningsplanet. Kvarteret ligger i ett fint parkläge i anslutning till Södertälje kanal.

Köpmangatan kommer att få ett mer sammankopplat levande stadsrum med ny bebyggelse som ersätter stödmuren i kullen. Parkeringsplatsen ersätts av en torgyta som kommer att förstärka Garvaregatans funktion som tvärstråk. Toppen av kullen (Gamla flickskolans gårdsmiljö) kommer att få en mer inramad och bullerfri miljö.

I anslutning till det nya kvarteret och Gamla flickskolan, i Orionkullens södersluttning, planeras ett parkområde för att knyta samman kanalens grönområde och Vänortsparken vid Hebbevillan.

Södertälje växer

Södertälje växer och vi blir allt fler. Fram till år 2036 ska 20 000 nya bostäder byggas i kommunen. Fler människor kan bo nära kanalen, centrum och kollektivtrafik.

Tidsplan

Detaljplanen för området vann laga kraft i april 2016 och möjliggjorde projekteringen av dessa centrumnära bostäder. Produktionen är påbörjad och lägenheterna beräknas stå klara för inflyttning i början på 2021.

Vill du veta mer?

Läs mer på ByggVestas hemsida

Nyhet: Lindarna kan räddas när p-garage anpassas

 

Grundläggning

Grundläggningen är nu nästan helt färdigställd, det som kvarstår är den sista utfyllnaden mellan sponten och husets baksida. Arbetena kommer att avslutas under hösten 2019.

Stomrensning

Stommontage inklusive tak kommer att pågå hela hösten 2019. När huset är tätt kan arbeten med inredningen i huset påbörjas, samtidigt som fasaderna putsas. I avslutningsskedet sker även anläggandet av husets innergård. Innan julen 2020 beräknas så de 67 hyreslägenheterna stå klara. I husets bottenvåning kommer det att finnas fyra lokaler, varav en är förberedd för restaurangverksamhet. Lokalerna kommer att hyras ut under projektets gång och ska börja anpassas för respektive hyresgäst i samband med inflyttningen i hyreslägenheterna.

Vilka arbetstider gäller?

Arbetstiderna kommer att vara kl 07–18 på vardagar och kl 08-16 på lördagar. För transporter gäller att de kommer vardagar kl 7-16.

Kontakta byggherren

Undrar du över något eller vill ha information om vad som händer på bygget, så kontakta ByggVesta på info@byggvesta.se Information finns även på byggvesta.se