Nytt flerbostadshus i centrala Järna

skiss på nya bostadshus i Järna

Telge Bostäder planerar att bygga ett flerfamiljshus med 22 lägenheter vid Löwens väg i centrala Järna.

Detaljplanen för del av Lekspaden 1 m.fl. antogs den 13 oktober och vann laga kraft 6 november 2020.

Bebyggelsen utformas med en souterrängvåning, det vill säga att det anpassas till topografin på platsen för att undvika allt för stor påverkan på marken. Fyra våningar mot gatan och tre våningar mot den gröna gården och parken. I anslutning till huset ska det finnas uteplatser, byggnad för avfallshantering samt parkeringsplatser. Intilliggande parken inne i kvarteret ska få tydliga entréer och blir mer tillgänglig för allmänheten.

I närheten av bostadshuset finns livsmedelsbutik, flera förskolor och skolor, ett äldreboende, motionsspår, idrottsplats med fotbollsplaner, tennisbanor samt ishall.


Södertälje växer

Södertälje växer och vi blir allt fler. Fram till år 2036 ska 20 000 nya bostäder byggas i kommunen. Fokus för bostadsbyggandet är förtätning i redan befintliga områden, men också att områden ska byggas samman. De flesta Södertäljebor bor i staden, därför planerar vi för bra bostäder i attraktiva lägen och nära till kollektivtrafik. Det är viktigt för en uthållig social, ekologisk och ekonomisk utveckling.


Vill du veta mer?

Här kan du läsa mer om detaljplanen