Ombyggnad av bangården, Södertälje Centrum

Trafikverket ska modernisera bangården i Södertälje centrum och göra plattformarna mer anpassade för resenärerna.

Bangården vid Södertälje Centrum är i behov av ombyggnad. Trafikverket kommer att skapa en modernare och mer driftsäker järnvägsanläggning.

I arbetet kommer de att ersätta de två befintliga plattformarna med nya bredare plattformar. Detta kommer att ge alla resenärer, även de med funktionsnedsättning eller de som reser med barnvagn, en bättre och säkrare miljö att beträda när de ska stiga på eller av ett pendeltåg.

Plattformarna kommer också att få tak. I dagsläget är det bara en kortare del av ena plattformen som har tak. Nu blir alltså båda takförsedda utmed hela pendeltågslängden.

Anläggningen kommer att bli standarddriftsäker och kapaciteten kommer att höjas när arbetet är färdigt. Det betyder att fler avgångar för pendeltågen kan planeras in samt att växlar och annan utrustning byts ut.

Stationen avstängd

Pendeltågsstationen Södertälje Centrum kommer att vara helt avstängd mellan 30 april och 19 augusti 2018. Pendeltågen kommer att trafikera Södertälje hamn.

Ersättningstrafik

Stockholm
Under avstängningstiden kommer ersättningstrafik sättas in mellan Södertälje Centrum och Östertälje station för dem som ska åka pendeltåg till/från Stockholm. Östertälje station kommer tillfälligt att byggas om med en provisorisk träplattform för att kunna hantera flödet av pendlarresenärerna på ett smidigare sätt. Det är tågoperatören MTR som projektleder ersättningstrafiken tillsammans med SL och Nobina.

Gnesta
Resenärer som ska åka till/från Gnesta kan åka ersättningsbuss från Södertälje Stadshus till Södertälje Syd och omvänt. Det kommer att matcha tidtabellen för pendeltåget. De kan också åka till/från Södertälje hamn och ta någon av de befintliga busslinjerna till centrum.

Terminalkartor
SL har publicerat terminalkartorna över Södertälje Centrum och Östertälje station som gäller under avstäningsperioden 30 april - 19 augusti. Där hittar du hållplatsplaceringarna för ersättningsbussarna samt hur andra hållplatser påverkas under denna tid.

Tidsplan
Nu arbetar Trafikverket för fullt med upprustningen av bangården. MTR har iordningsställt en tillfällig plattform vid Östertälje station för att hantera resenärsflödet under perioden med ersättningstrafik.

Natten till 30 april 2018 stängdes Södertälje Centrum av för pendeltågstrafiken.

20 augusti 2018 kommer trafikverket öppna upp igen för pendeltågstrafik i Södertälje Centrum. 

Vill du veta mer?

Trafikverket

Tips till bilresenärer!

Det är redan idag högt tryck på parkeringen vid Östertäljes pendeltågsstation. Under avstängningstiden för pendeltågsstationen Södertälje Centrum rekommenderar vi inte att du tar bilen till Östertälje. Om möjligt, lämna bilen hemma och åk med de tillgängliga kommunala färdmedlen eller välj cykeln.

Om du ändå väljer bil är det lämpligare att parkera vid Södertälje Hamn och ta pendeltåget därifrån. Förutom parkeringsplatserna vid stationen finns en stor parkering vid Uthamnsvägen 4. (där Ö&B låg tidigare).