Ombyggnation av Stenvalvsbron

Stenvalvsbron på Slussholmen behöver byggas om för trafiksäkerheten.

Slussholmen är en ö som omges av Maren och kanalen. Stenvalvsbron går över den så kallade Blindtarmen, från Slussholmen mot Södertälje centrum. Blindtarmen är en rest av 1819 års kanal in till Maren.

Ombyggnation

karta.jpg

Stenvalvsbrons ombyggnation var redan inplanerad att göras i samband med ombyggnaden av Slussholmen, efter att Trafikverket är klara med hela Slussenarbetet. Arbetsordningen fick prioriteras om då mindre slukhål upptäcktes på bron under 2020. Bron täcktes därefter med tillfälliga broelement för att trygga trafiksäkerheten, i väntan på ombyggnationen.  

Ombyggnationen är en komplicerad fråga och i arbetet är det många parametrar att ta hänsyn till. Bland annat kommer vi att tillsammans med Stockholms stad bygga en teknisk lösning i anslutning till bron för att fortsätta kunna reglera vattennivån mellan Mälaren och Saltsjön. Dessutom ska bron plockas ner sten för sten, för att kunna byggas upp igen till sitt ursprungliga utseende.

Arbetetsgången kräver att genomfartstrafiken på Slussgatan stängs av under ombyggnationen. Gång- och cykeltrafikanter hänvisas till gångbron över Maren. Biltrafiken hänvisas till Mälarbron och Saltsjöbron.

Bryggan i Maren, som följer Slussgatan, kommer också vara avstängd vid arbetsområdet då det är en risk risk för allmänheten om arbeten sker så nära. Dessutom är det en arbetsmiljörisk att jobba i det utrymmet om det blir för trångt. Bryggan kommer att demonteras för att en del av maskinerna ska få plats att jobba och återställs efter arbetet. 
 

Stenvalvsbron - en del av kulturmiljön

Stenvalvsbron är tillkommen på 1920-talet i samband med breddningen av kanalen. Den har efter det ändrats något men med stor hänsyn till 1920-talets utformning. Bron är en del av kulturmiljön som 1920-talets slussmiljö utgör och är ett kvalitativt och fint inslag i stadsmiljön i sin utformning med sin bearbetade sten. Därför ska bron byggas upp igen till sitt ursprungliga utseende. Stenpollarna av granit och kättingarna ska också återställas när bron blir klar.

Tb_GGr51090.JPG

Bild: Byggnation av Stenvalvsbron kring 1920.

Tidsplan

14 mars 2022 stängs genomfartstrafiken av på Slussgatan. Etableringen av börjar av byggarbetsplatsen och de tillfälliga broelementen plockas bort. Stevalvsbron börjar sedan demonteras och stenarna kommer att märkas för att senare byggas upp igen.

Från vecka 18 börjar arbetet med spontning. Det beräknas pågå 2-3 veckor om inga oförutsedda hädelser uppstår. Spontar slås ner runt en del av Blidtarmen för att den delen ska kunna tömmas på vatten. Det här är en förutsättning för att utföra gjutningsarbete i botten och på sidorna samt bygga konstruktionen för reglering av vattenflödet. Arbetet pågår vardagar mellan 07.00 och 19.00.

Efter detta kommer bron att byggas upp igen för att sedan öppnas upp för trafik under senhösten 2022.