Renovering av Hagaparken i Grusåsen

Vi lyser upp gångstråket, det blir fler sittplatser och nya planteringar i samband dessutom får fotbollsplanen konstgräs.

Vad

I samband med renovering av Hagaparken får fotbollsplanen konstgräs, det kommer att bli fler sittplatser och nya planteringar. Dessutom lyser vi upp gångstråket.

Varför

Parken är i behov av upprustning och området saknar en plats att träffas på.  

Vem

Södertälje kommun
Telge Bostäder (belysning av gångstråket)

När

Våren/förskommaren.

Vill du veta mer:

Läs mer i kommunens Grönplan.