Sjöfartsverket planerar ny sträckning av Landsortsfarleden

Farleden från Landsort till Södertälje är smal och krokig, och har begränsad tillgänglighet och kapacitet. Bitvis är farleden olycksdrabbad. Sjöfartsverket arbetar för att öka kapaciteten, säkerheten och tillgängligheten i farleden.

Fler och större fartyg i trafik
Orsaken till att Sjöfartsverket vill öka säkerheten och tillgängligheten i farleden är att fler och större fartyg kommer att trafikera Södertälje hamn och flera hamnar i Mälaren när  ombyggnationen av Södertälje kanal och sluss är klar.

Vem utför?
Sjöfartsverket är ansvarig för farleden.

Tidsplan
Sjöfartsverket planerar just nu för den framtida sträckningen av farleden från Landsort. Preliminär byggstart och färdigställande av den framtida sträckningen är 2020/2021.

Vill du veta mer?

Läs mer om landsortsfarleden på sjöfartsverkets webbplats.