Stinsträdgården i Järna får ett lyft

Södertälje kommun håller just nu på att planera en utveckling av Järna centrum. De första faktiska åtgärderna sker i Stinsträdgården. Arbetet pågår  och beräknas bli helt klart våren 2020.

Vår vision är att trädgården ska upplevas trygg, välkomnande och tillgänglig med en historia som skiner igenom och där trädgårdskänslan finns bevarad. Visionen är också att detta ska bli ett av Södertälje kommuns initiativ till att främja pollinatörer. Det ska alltså bli en bra plats för både människor och insekter.

För frågor eller synpunkter, kontakta oss:
Tarina Levin, landskapsarkitekt, tarina.levin@sodertalje.se
Anders Bengs, gruppchef driften Järna, anders.bengs@sodertalje.se
Tel, vxl: 08-5230 1000