Stinsträdgården i Järna får ett lyft

 Södertälje kommun håller just nu på att planera en utveckling av Järna centrum. De första faktiska åtgärderna kommer göras i Stinsträdgården tillsammans med en förening som sköter om platsen, Föreningen Stinsträdgården. Arbetet med trädgården kommer ske gradvis. Till en början handlar det om mindre åtgärder som till exempel att öppna upp vegetationen något, beskärningar av äppelträd och mindre nyplanteringar. Samtidigt sker ett mer omfattande planeringsarbete som kommer utgöra grunden för större förändringar.

Vår vision är att trädgården ska upplevas som en trygg och tillgänglig plats där platsens historia skiner igenom, där trädgårdskänslan finns bevarad och där Föreningen Stinsträdgårdens verksamheter underlättas. Visionen är också att detta ska bli ett av Södertälje kommuns initiativ till att främja pollinatörer. Det ska alltså bli en bra plats för både människor och insekter.


Mer information kommer när planeringen av trädgården kommit längre.  För frågor eller synpunkter, se kontaktpersoner nedan.

Kontaktpersoner:

Tarina Levin, tarina.levin@sodertalje.se

Anders Bengs, anders.bengs@sodertalje.se 

tel: 08-5230 1000