Del av Storgatan ska byggas om

Storgatan mellan Ekdalsgatan och Jovisgatan ska byggas om. Vi utreder just nu vad som ska göras. Men redan nu vet vi att markvärme och markbeläggning behöver bytas ut. Telge nät kommer i samband med ombyggnaden att byta ut en del ledningar i gatan.

Vi har redan byggt om Järnagatan. Sträckan mellan Nedre Torekällgatan/Ekdalsgatan och Badhusgatan, har byggts om till gågata. Järnagatan mellan Badhusgatan och Nygatan har byggts om till gångfartsområde.

Knyta samman stadskärnan

Södertälje växer och vi blir allt fler. De flesta Södertäljebor bor i staden. Människor väljer att bo, studera, arbeta och etablera sitt företag i miljöer som har varierad bebyggelse, många mötesplatser och är flexibla. Genom att knyta samman Storgatan och Järnagatan får vi en promenadvänlig gata genom en stor del av stadskärnan.

Vem bygger?

Södertälje kommun ska bygga om Storgatan i samverkan med fastighetsägarna.

Tidsplan

Vi utreder just nu i samverkan med fastighetsägarna hur den Storgatan ska se ut och möbleras.

Vill du veta mer?

Program för stadskärnan