Trädgårdsstad i Glasberga

Glasberga ligger nära både stadskärna och naturen och visionen är att skapa en trädgårdsstad. När området är klart kommer det att finnas plats för cirka 600 hushåll.

Vad

I Glasberga växer en ny stadsdel fram med visionen att skapa en trädgårdsstad med blandad bebyggelse – villor, parhus, radhus och lägenheter. I området finns även skola, äldreboende och närservice. På andra sidan E4:an ligger Morabergs handelsplats som erbjuder ett stort utbud av service, restauranger och butiker.

Glasberga ligger nära både stadskärnan och naturen. Det är lätt att åka buss in till centrum eller till pendeltågsstationen i Östertälje. Till Stockholm tar det cirka 30 minuter med bil.

När området är klart kommer omkring 900 hushåll att bo här.

Projektet är uppdelat i tre etapper och beräknas pågå fram till och med 2018.

Vem

Fastighetsbolaget Glasberga KB, som är samägt av JM, Riksbyggen, Södertälje kommun och Telge Bostäder.

När
Utbyggnaden av etapp tre, som består av cirka 110 byggklara tomter, har startat. Försäljningen sker genom fastighetsbolaget Glasberga.

Mer

Fastighetsbolaget Glasberga KB

Översiktsplanen Framtid Södertälje

Programmet för stadskärnan Södertälje stadskärna 2009–2029 – program för en hållbar stadsutveckling