Trädgårdsstad Wij, Hölö

Vår vision är att utveckla Wij-området till en trädgårdsstad.

Vad
Hölö ska växa och nu pågår planläggning av Wij-områdets nästa etapp. Visionen är att utveckla området till en trädgårdstad där tätorten möter landsbygden. I Wij-området planerar vi för en blandning av olika bostäder, lokaler för service/handel, en förskola, ett grönstråk samt ett särskilt boende.

Varför
I vår översiktsplan är Hölö utpekad som en tyngdpunkt för utveckling av landsbyggden. Planläggning av Wij-området skapar förutsättningar för denna utveckling med cirka 150 nya bostäder för olika målgrupper och gemensamma mötesplatser för hela Hölö.

Vem
Södertälje kommun. 

När
Planläggning av Wij-området har påbörjats och vi har som mål att detaljplanen ska ut på samråd hösten 2017 och vara färdigställd sommaren 2018. Efter detaljplanen vinner lagakraft bygger vi ut de kommunala vägar och efter årsskiftet 2019 ska området börja byggas.