Trädgårdsstad Wij, Hölö

Vår vision är att utveckla Wij-området till en trädgårdsstad.

Vad
Hölö ska växa och nu pågår planläggning av Wij-områdets nästa etapp. Visionen är att utveckla området till en trädgårdstad där tätorten möter landsbygden. I Wij-området planerar vi för en blandning av olika bostäder, lokaler för service/handel, en förskola, ett grönstråk samt ett särskilt boende.

Varför
I vår översiktsplan är Hölö utpekad som en tyngdpunkt för utveckling av landsbyggden. Planläggning av Wij-området skapar förutsättningar för denna utveckling med cirka 150 nya bostäder för olika målgrupper och gemensamma mötesplatser för hela Hölö.

Vem
Södertälje kommun. 

När
Planläggning av Wij-området har påbörjats och just nu tar vi fram gestaltningsprinciper. Innan området kan byggas ut behöver kapacititen för vatten och avlopp ökas för Hölö.