Utveckling av Järna centrum

Lekplatsen får en parkour-/klätterslinga och det blir cykelställ med tak när vi nu utvecklar Järna centrum.

Parkour-park i Järna

Vad
Lekplatsen på Järna torg utökas med en parkour-/ klätterslinga med underlag av bark och det blir ett nytt cykelställ med på tak på den norra sidan av Järna station.

Varför
Vi vill utöka lek och aktivitet på Järna torg. Vid medborgardialogen, år 2015, var det många som framförde önskemål om att det skulle finnas något för de lite äldre barnen samt en plats där man kan träna exempelvis parkour och rörelse. Det har även efterfrågats giftfritt material och därför anlägger vi både klätterslingan och underlaget i naturmaterial.

Cykelparkering med tak anlägger vi för att främja cyklandet samt att det ska vara bekvämare att parkera sin cykel när den står skyddat.

Vem
Södertälje kommun

När
Våren och försommaren 2017