Infrastruktur


Gång- och cykelväg mellan Nykvarn och Södertälje planeras

Södertälje och Nykvarns kommuner planerar att bygga en gång- och cykelväg mellan kommunerna nästa år. Den ska gå från Mörby i Nykvarn, via Almnäs till Vasa i Södertälje. Läs mer >


Mälarprojektet – sluss och kanal

Den 22 november 2016 startade Mälarprojektet – Södertälje sluss och kanal ska förnyas. Säkerheten och tillgängligheten i farlederna genom Södertälje och Mälaren ska förbättras. Färdigt i slutet av 2021. Läs mer >


Järnvägsstationen vid Södertälje syd idag.
Höghastighetsjärnvägen Ostlänken

Ostlänken är en ny dubbbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Södertälje (Järna) och Linköping. Läs mer >