Nya cykelskyltar i Järna

Vad

Vi sätter upp cykelvägvisning, som visar olika målpunkter och avstånd, i centrala Järna och på några ställen utanför centralorten. Vi vill göra det lätt för cyklister att ta sig fram i kommunen och hitta dit de ska.

Varför

Södertälje växer och vi blir allt fler som ska samsas om utrymmet. Vi vill skapa en trivsam miljö för dem som rör sig, bor och är verksamma i staden, därför arbetar vi med att minska fordonstrafiken. Vi prioriterar trafikslagen i följande ordning – gående, cyklister, spårbunden kollektivtrafik, annan kollektivtrafik och biltrafik. Det är viktigt för en uthållig social, ekologisk och ekonomisk utveckling.

Vem

Södertälje kommun.

När

Klart 2017.

Vill du veta mer?

Information om cykelplan, cykelhänvisningsplan och annat intressant om cykelfrågor hittar du under trafik och resande.