Ny gång- och cykelväg längs Bergaholmsvägen

Vi anlägger en ny gång- och cykelbana byggs längs med Bergaholmsvägen från Ritorpsvägen till Gränsgården. Arbetet kopplar på det klara Bergaholmsvägen gång- och cykelvägprojektet

Arbetet är en del i vår strävan att nå nollvisionen – att öka säkerheten så att inga människor dödas eller skadas för livet i vägtrafiken. Genom att ha ett sammanhållet gång- och cykelnät ökar vi säkerheten och framkomligheten för våra medborgare.

Prioritering av trafikslagen

Södertälje växer och vi blir allt fler som ska samsas om utrymmet. Vi vill skapa en trivsam miljö för dem som rör sig, bor och är verksamma i staden, därför arbetar vi med att minska fordonstrafiken. Vi prioriterar trafikslagen i följande ordning – gående, cyklister, spårbunden kollektivtrafik, annan kollektivtrafik och biltrafik. Det är viktigt för en uthållig social, ekologisk och ekonomisk utveckling.

Vem anlägger?

Södertälje kommun ansvarar för anläggningen av gång- och cykelbanan.

Tidsplan

Klart våren 2019.

Vill du veta mer?

Information om cykelplan, cykelhänvisningsplan och annat intressant om cykelfrågor hittar du under trafik och resande.