Ny gång- och cykelväg längs Gröndalsvägen

Vi anlägger en ny gång- och cykelbana längs Gröndalsvägen i Hovsjö. Projektet inkluderar tillgänglighetsanpassning av busshållplatser och hastighetssäkring av övergångsställe. Sträckan är en saknad länk i vårt gång- och cykelnät. Genom att ha ett sammanhållet gång- och cykelnät ökar vi säkerheten och framkomligheten för våra medborgare.

Prioriterade trafikslag
Södertälje växer och vi blir allt fler som ska samsas om utrymmet. Vi vill skapa en trivsam miljö för dem som rör sig, bor och är verksamma i staden, därför arbetar vi med att minska fordonstrafiken. Vi prioriterar trafikslagen i följande ordning – gående, cyklister, spårbunden kollektivtrafik, annan kollektivtrafik och biltrafik. Det är viktigt för en uthållig social, ekologisk och ekonomisk utveckling. 

Vem anlägger?
Södertälje kommun ansvarar för anläggningen av gång- och cykelbanan.

Tidsplan
Klart under våren 2019.

Vill du veta mer?
Information om cykelplan, cykelhänvisningsplan och annat intressant om cykelfrågor hittar du under trafik och resande.