Ny gång- och cykelväg till Moraberg

Vad

Vi anlägger en ny gång- och cykelbana från gångtunneln under väg 225 till Moraberg södra, där Ica Maxi och Biltema finns. Genom att ha ett sammanhållet gång- och cykelnät ökar vi säkerheten och framkomligheten för våra medborgare.

Varför

Södertälje växer och vi blir allt fler som ska samsas om utrymmet. Vi vill skapa en trivsam miljö för dem som rör sig, bor och är verksamma i staden, därför arbetar vi med att minska fordonstrafiken. Vi prioriterar trafikslagen i följande ordning – gående, cyklister, spårbunden kollektivtrafik, annan kollektivtrafik och biltrafik. Det är viktigt för en uthållig social, ekologisk och ekonomisk utveckling.

Vem

Södertälje kommun.

När

Upphandlingen av entreprenör har börjat. Arbetet planeras vara klart våren 2018.

Vill du veta mer?

Information om cykelplan, cykelhänvisningsplan och annat intressant om cykelfrågor hittar du under trafik och resande.