Ny gång- och cykelväg längs Bergaholmsvägen

Vi anlägger en ny gång- och cykelbana längs Bergaholmsvägen mellan Listonhillsvägen och Ritorpsvägen. Sträckan är en saknad länk i vårt gång- och cykelnät. Tanken är att binda ihop Björkmossen med Weda. Gång- och cykelbanan är en del i det regionala cykelstråket och gör det möjligt för fotgängare och cyklister att på ett bra sätt ta sig till Weda och Morabergs handelsplatser, men även fortsätta till Glasberga, Södertälje centrum eller till Stockholm. Genom att ha ett sammanhållet gång- och cykelnät ökar vi säkerheten och framkomligheten för våra medborgare.

Prioritering av trafikslagen
Södertälje växer och vi blir allt fler som ska samsas om utrymmet. Vi vill skapa en trivsam miljö för dem som rör sig, bor och är verksamma i staden, därför arbetar vi med att minska fordonstrafiken. Vi prioriterar trafikslagen i följande ordning – gående, cyklister, spårbunden kollektivtrafik, annan kollektivtrafik och biltrafik. Det är viktigt för en uthållig social, ekologisk och ekonomisk utveckling.

Vem anlägger?
Södertälje kommun ansvarar för anläggningen av gång- och cykelbanan.

Tidsplan
Klart våren 2018.

Vill du veta mer?
Information om cykelplan, cykelhänvisningsplan och annat intressant om cykelfrågor hittar du under trafik och resande.