Ny gång- och cykelväg längs Nydalavägen i Brunnsäng

Vad

Vi anlägger en ny gång- och cykelbana längs Nydalavägen mellan Birkavägen och Ekgårdsvägen i Brunnsäng. Sträckan är en saknad länk i vårt gång- och cykelnät. Tanken är att binda ihop Brunnsäng med Ekgården. För att öka säkerheten för cyklister och fotgängare anlägger vi även upphöjda gångpassager. Genom att ha ett sammanhållet gång- och cykelnät ökar vi säkerheten och framkomligheten för våra medborgare.

Varför

Södertälje växer och vi blir allt fler som ska samsas om utrymmet. Vi vill skapa en trivsam miljö för dem som rör sig, bor och är verksamma i staden, därför arbetar vi med att minska fordonstrafiken. Vi prioriterar trafikslagen i följande ordning – gående, cyklister, spårbunden kollektivtrafik, annan kollektivtrafik och biltrafik. Det är viktigt för en uthållig social, ekologisk och ekonomisk utveckling.

Vem

Södertälje kommun.

När

Klart 2017.

Vill du veta mer?

Information om cykelplan, cykelhänvisningsplan och annat intressant om cykelfrågor hittar du under trafik och resande.