Ny gång- och cykelväg längs Nyköpingsvägen i Pershagen

Vi anlägger en ny gång- och cykelbana längs Nyköpingsvägen mellan Pershagenvägen och Bränningestrandsvägen i Pershagen. Sträckan är en saknad länk i vårt gång- och cykelnät. Tanken är att binda ihop Pershagen med det regionala cykelstråket och göra det möjligt för fotgängare och cyklister att på ett bra sätt ta sig till Järna, Hölö, Farstanäs och längre bort till Trosa och Vagnhärad. Genom att ha ett sammanhållet gång- och cykelnät ökar vi säkerheten och framkomligheten för våra medborgare.

Prioritering av trafikslagen
Södertälje växer och vi blir allt fler som ska samsas om utrymmet. Vi vill skapa en trivsam miljö för dem som rör sig, bor och är verksamma i staden, därför arbetar vi med att minska fordonstrafiken. Vi prioriterar trafikslagen i följande ordning – gående, cyklister, spårbunden kollektivtrafik, annan kollektivtrafik och biltrafik. Det är viktigt för en uthållig social, ekologisk och ekonomisk utveckling. 

Vem anlägger?
Södertälje kommun ansvarar för anläggningen av gång- och cykelbanan.

Tidsplan
Klart våren 2018.

Vill du veta mer?
Information om cykelplan, cykelhänvisningsplan och annat intressant om cykelfrågor hittar du under trafik och resande.