Ny gång- och cykelväg längs Skogsgatan i Bergvik

Vad

Vi anlägger en ny gång- och cykelbana längs Skogsgatan i Bergvik. Sträckan är en saknad länk och syftet är att binda samman vårt gång- och cykelnät. Genom att ha ett sammanhållet gång- och cykelnät ökar vi säkerheten och framkomligheten för våra medborgare.

Varför

Södertälje växer och vi blir allt fler som ska samsas om utrymmet. Vi vill skapa en trivsam miljö för dem som rör sig, bor och är verksamma i staden, därför arbetar vi med att minska fordonstrafiken. Vi prioriterar trafikslagen i följande ordning – gående, cyklister, spårbunden kollektivtrafik, annan kollektivtrafik och biltrafik. Det är viktigt för en uthållig social, ekologisk och ekonomisk utveckling.

Vem

Södertälje kommun.

När

Klart våren 2017.

Vill du veta mer?

Information om cykelplan, cykelhänvisningsplan och annat intressant om cykelfrågor hittar du under trafik och resande.