Ostlänken nu dubbelspårig höghastighetsjärnväg

Vad

Ostlänken är en ny dubbbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Järna och Linköping. Sträckan är cirka 15 mil och den första delen i ett framtida höghastighetsnät mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö.

Höghastighettågen planeras att stanna på Södertälje Syd, Norrköping/Linköping.

Tågen ska kunna köra upp till 320 km/h. Några av fördelarna med den nya höghastighetsbanan är att restiderna minskar, det finns kapacitet för fler tåg samt att regionen blir större då det blir lättare att pendla till jobb eller studier.

Trafikverket uppskattar kostnaden till cirka 55 miljarder kronor.

Varför

Med Ostlänken nära fördubblas antalet järnvägsspår mellan Mälardalen och Östergötland. Det ger förbättrade möjligheter till att leda om trafiken så att järnvägssystemet blir mindre sårbart för störningar. Med Ostlänken kan resor och transporter flyttas till järnväg från transportslag med större utsläpp i miljön.

Vem

Trafikverket ska bygga Ostlänken.

När

Byggstart för Ostlänken planeras till 2017 och höghastighetsjärnvägen beräknas vara klar 2028.

Vill du veta mer?

Läs mer om projektet på trafikverkets webbplats.