Ostlänken - ny dubbelspårig höghastighetsjärnväg

Ostlänken är en ny dubbbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Järna och Linköping. Sträckan är cirka 15 mil och den första delen i ett framtida höghastighetsnät mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö.

Höghastighetstågen planeras att stanna vid Södertälje Syd, Norrköping och Linköping.

Tågen ska kunna köra upp till 320 km/h. Några av fördelarna med den nya höghastighetsbanan är att restiderna minskar, möjlighet att köra fler tåg samt att det blir enklare att pendla längre sträckor till jobb eller studier.

Mindre sårbart och bättre för miljön
Med Ostlänken ökas antalet järnvägsspår mellan Mälardalen och Östergötland. Det ger förbättrade möjligheter till att leda om trafiken så att järnvägssystemet blir mindre sårbart för störningar. Med Ostlänken kan resor och transporter flyttas över till järnväg från lastbil och bil som orsakar större utsläpp i miljön.

Vem bygger?
Trafikverket ska bygga Ostlänken.

Tidsplan
Byggstart för första delen av Ostlänken genomfördes 2017 i Norrköping och höghastighetsjärnvägen beräknas vara klar ca 2030.

Vill du veta mer?

Läs mer om projektet på trafikverkets webbplats.