Säkrare övergångsställen på Brunnsängsvägen

Vad

På Brunnsängsvägen gör vi en hastighetssäkring där vi smalnar av vägen vid övergångsställen. Gångpassager kommer att tas bort och ersättas med två farthinder i form av gupp.

Arbetet är en del i vår strävan att nå nollvisionen – att öka säkerheten så att inga människor dödas eller skadas för livet i vägtrafiken.

Varför

Södertälje växer och vi blir allt fler som ska samsas om utrymmet. Vi vill skapa en trivsam miljö för dem som rör sig, bor och är verksamma i staden, därför arbetar vi med att minska fordonstrafiken. Vi prioriterar trafikslagen i följande ordning – gående, cyklister, spårbunden kollektivtrafik, annan kollektivtrafik och biltrafik. Det är viktigt för en uthållig social, ekologisk och ekonomisk utveckling.

Vem

Södertälje kommun.

När

Påbörjat och blir klart 2018.

Vill du veta mer?

Information om hur kommunen arbetar med trafiksäkerhet hittar du under trafiksäkerhet.

Information om cykelplan, cykelhänvisningsplan och annat intressant om cykelfrågor hittar du under trafik och resande.