Säkrare påfart till Stockholmsvägen

Vad

Det ska bli säkrare att köra in på Stockholmsvägen från Bergaholmsvägen. Därför har ett nytt körfält målats till på Stockholmsvägen. Körfältet ska minska antalet konflikter med bilar från påfartsvägen.

Arbetet är en del i vår strävan att nå nollvisionen – att öka säkerheten så att inga människor dödas eller skadas för livet i vägtrafiken.

Varför

Södertälje växer och vi blir allt fler som ska samsas om utrymmet. Vi vill skapa en trivsam miljö för dem som rör sig, bor och är verksamma i staden, därför arbetar vi med att minska fordonstrafiken. Vi prioriterar trafikslagen i följande ordning – gående, cyklister, spårbunden kollektivtrafik, annan kollektivtrafik och biltrafik. Det är viktigt för en uthållig social, ekologisk och ekonomisk utveckling.

Vem

Södertälje kommun.

När

Klart sommaren 2018.

Vill du veta mer?

Information om hur kommunen arbetar med trafiksäkerhet hittar du under trafiksäkerhet.

Information om cykelplan, cykelhänvisningsplan och annat intressant om cykelfrågor hittar du under trafik och resande.