Sjöfartsverket bygger om Södertälje sluss och kanal

Mälarprojektet heter Sjöfartsverkets ombyggnad av Södertälje sluss och kanal. Kanalen ska muddras och breddas under vattenytan. Det betyder att vattenspegeln kommer att vara oförändrad. Kanalslänterna stärks upp genom spontning.

Slussen ska byggas om och Slussbron ska ersättas med en ny samt få en ny placering. Slussportarna ska bytas ut och slussen kommer både bli längre och bredare.

Sjöfartsverket kommer även att anlägga gång- och cykelstråk längs med kanalen samt två nya broar för gång- och cykeltrafikanter.

Förbättring av tillgänglighet och säkerhet
Syftet med Mälarprojektet är att förbättra sjösäkerheten och tillgängligheten i de allmänna farlederna genom Södertälje kanal för vidare färd in i Mälaren. Genom att förbättra infrastrukturen för sjöfarten på Mälaren kan järnvägen och vägnätet, som är hårt belastade, avlastas.

Vem bygger?
Sjöfartsverket ska bygga om Södertälje sluss och kanal.

Tidsplan
Hösten 2016 började Sjöfartsverket bygga om Södertälje sluss och kanal. Arbetet beräknas vara klart i slutet av 2019.

Vill du veta mer?

Läs med om mälarprojektet på sjöfartsverkets webbplats.