Sjöfartsverket bygger om Södertälje sluss och kanal

Vad

Mälarprojektet heter Sjöfartsverket ombyggnad av Södertälje sluss och kanal. Kanalen ska muddras och breddas under vattenytan. Det betyder att vattenspegeln kommer att se likadan ut som i dag. Kanalslänterna ska spontas.

Slussen ska byggas om och Slussbron ska flyttas.

Sjöfartsverket kommer även att anlägga gång- och cykelstråk längs med kanalen samt tre nya broar.

Varför

Syftet med Mälarprojektet är att förbättra sjösäkerheten och tillgängligheten i de allmänna farlederna genom Södertälje kanal för vidare färd in i Mälaren. Genom att förbättra infrastrukturen för sjöfarten på Mälaren kan järnvägen och vägnätet, som är hårt belastade, avlastas.

Vem

Sjöfartsverket ska bygga om Södertälje sluss och kanal.

När

Hösten 2016 började Sjöfartsverket bygga om Södertälje sluss och kanal. Arbetet beräknas vara klart i slutet av 2019.

Vill du veta mer?

Läs med om mälarprojektet på sjöfartsverkets webbplats.