Sjöfartsverket planerar ny sträckning av Landsortsfarleden

Vad

Farleden från Landsort till Södertälje är smal och krokig, och har begränsad tillgänglighet och kapacitet. Bitvis är farleden olycksdrabbad. Sjöfartsverket arbetar för att öka kapaciteten, säkerheten och tillgängligheten i farleden.

Varför

Orsaken till att Sjöfartsverket vill öka säkerheten och tillgängligheten i farleden är att fler och större fartyg kommer att trafikera Södertälje hamn och flera hamnar i Mälaren när verket har byggt om Södertälje kanal och sluss.

Vem

Sjöfartsverket.

När

Sjöfartsverket planerar just nu för den framtida sträckningen av farleden från Landsort. Preliminär byggstart och färdigställande av den framtida sträckningen är 2020/2021.

Vill du veta mer?

Läs mer om landsortsfarleden på sjöfartsverkets webbplats.