Storgatan från kyrkan till campusområdet

Vad

Storgatan från kyrkan till campusområdet ska utvecklas till en stadsmässig gata med butiker, kultur, service och flera mötesplatser. Cyklister och fotgängare ska prioriteras genom bredare trottoarer. Staden öppnas mot vattnet genom att gång- och cykelstråket längs kanalen utvecklas när Sjöfartsverket har byggt om Södertälje kanal och sluss.

Varför

I dag upplevs stråket innehållslöst, otryggt, dåligt belyst, bullrigt och med dålig luftkvalitet. Bil- och kollektivtrafik dominerar. Södertälje växer och vi blir allt fler. Genom att utveckla norra delen av stadskärnan blir centrum dubbelt så stort. Vi arbetar med att utveckla ett varierat utbud av mötesplatser.

Vem

Södertälje kommun i samverkan med andra aktörer i området.

När

Planerad byggstart för första etappen 2018

Vill du veta mer?

Program för stadskärnan

Konceptstudie för norra stadskärnan