Planprojekt

I Södertälje pågår större och mindre planprojekt. Vissa befinner sig i startskedet, andra är nästan klara. Här kan du läsa mer om de olika projekten.


ÄDP Skäve 5:1

Möjliggörande av bostäder vid Saltå Kvarn Läs mer >


Planprogram för Torekälla

Kommunen tar just nu fram ett planprogram för delar av västra stadskärnan. Syftet med planprogrammet är att sammanställa kommunens avsikter och ge en helhetsbild för utveckling inom området för att säkerställa kvaliteten i en varsam långsiktig utveckling. Läs mer >


Detaljplan för del av Jumsta 3:1 och del av Tveta-Valsta 4:1

Utveckling av industri- och logistikverksamhet som en del av utvecklingen av Almnäs och Stockholm syd. Läs mer >


Detaljplan för del av Tveta-Valsta 4:1 (Vekan)

Detaljplanen möjliggör logistik- och verksamhetsmark i området Almnäs Läs mer >


Detaljplan för del av Brunnsäng 1:1, Cittran 1 och 2 m.fl.

Nystartat detaljplanearbete inom Brunnsäng för att pröva lämpligheten för bostadsändamål. Läs mer >


Detaljplan för Jägmästaren 11, 12 och 13

Planarbete pågår för att möjliggöra bostäder i Östertälje. Läs mer >


Detaljplan för Luktviolen 2

Planarbete för att möjliggöra bostäder på Luktviolen 2, samtidigt som befintlig handel ska finnas kvar. Läs mer >


Detaljplan för Haren 9, 12 & 16

Planarbete pågår för att möjliggöra för fler bostäder. Läs mer >


Detaljplan för del av Östertälje 1:15 m.fl., förskola vid Vretensvägen

Detaljplanen innebär möjlighet att bygga en ny förskola i Igelsta. Läs mer >


Detaljplan för Rajgräset 2

DETALJPLAN: Detaljplanen ska möjliggöra nya bostäder inom fastigheten Rajgräset 2 i Geneta. Läs mer >