Planprojekt

I Södertälje pågår större och mindre planprojekt. Vissa befinner sig i startskedet, andra är nästan klara. Här kan du läsa mer om de olika projekten.


del av Tavesta 1:248 m.fl. (Rönnvägen)

Beslut om planuppdrag för del av Tavesta 1:248 m.fl. (Rönnvägen) fattades av nämnden i Järna 28 maj 2015. Läs mer >


Tveta-Valsta 4:1 (Almnäsberget)

Nu pågår arbetet med en detaljplan i logistik- och verksamhetsområdet Almnäs. Läs mer >


Brostenen 2

Nu pågår arbetet med en detaljplan i Hölö Läs mer >


Farstanäs, Järna

Samhällsbyggnadskontoret fick i början av 2010 frågan om att utveckla Farstanäs camping till en stugby med tillhörande serviceanläggningar. Läs mer >


Hall 4:3 och Tysslinge 1:28, Båtvarvet, Hall

Detaljplanearbete pågår för ett nytt båtvarv och en småbåtshamn för småbåtar/fritidsbåtar. Läs mer >


Hoxeltorp 1:5, Viksberg

Området för planen har lantlig karaktär och är omgiven av småskalig villabebyggelse, odlingslandskap, skog och golfbana. Läs mer >


Detaljplan för Hjälmsättra 1:3, Viksberg

Ett nytt bostadsområde planeras mellan Viksberg och Brunnsäng. Platsen är idag naturmark vars omgivning är av lantlig karaktär med skog och småhusbebyggelse. Läs mer >


Högantorp 1:19, Viksberg

Nya bostäder planeras i Högantorp inom både Södertälje och Salem. Sammantaget planeras ca 230 bostäder varav ca 55 i Södertälje. Läs mer >


Kallfors ängar och uppsamlingsväg, Järna

Ett nytt bostadsområde planeras i anslutning till Norra och Östra Kallfors, detta kommer att kallas för Kallfors ängar. En ny väg genom området kommer att förbinda Östra Kallfors med Norra Myrstugan och Tvetavägen. Läs mer >


Igelstaverket, Östertälje

Planarbete pågår för området kring Igelstaverket för att möta verksamhetens behov. Läs mer >