Planprojekt

I Södertälje pågår större och mindre planprojekt. Vissa befinner sig i startskedet, andra är nästan klara. Här kan du läsa mer om de olika projekten.


Detaljplan för Väghyveln 10 m.fl.

Detaljplaneförslaget utreder möjlighet till att effektivisera markanvändningen för verksamheter som kontor, handel och mindre, ickestörande industriverksamhether. Läs mer >


Planprogram för Södertuna

Programarbete pågår för att pröva lämpligheten för verksamhetsområdet. Läs mer >


Detaljplan för Rödvenen 4 m.fl.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra förtätning av bostäder inom planområdet. Läs mer >