Brf Mälarparken - nya bostäder vid kanalen

Två nya flerfamiljshus ska byggas i Bergviks strand.

Nu är nästa etapp av nya bostäder i Bergviks strand under uppbyggnad. Brf Mälarparken kommer att bestå av 63 lägenheter om 1- 4 rum. Det är två bostadshus som ska byggas utmed kanalen, med närhet till kollektivtrafik och service. 

 

Södertälje växer

Södertälje växer och vi blir allt fler. Fram till år 2036 ska 20 000 nya bostäder byggas i kommunen. Fokus för bostadsbyggandet är förtätning i redan befintliga områden, men också att områden ska byggas samman. De flesta Södertäljebor bor i staden, därför planerar vi för bra bostäder i attraktiva lägen och nära till kollektivtrafik. Det är viktigt för en uthållig social, ekologisk och ekonomisk utveckling.

Tidsplan

Det första spadtaget togs december 2021 och husen beräknas stå klara vintern 2022/23.

Vill du veta mer?

Läs mer om projektet på Peabs hemsida