Geneta - fler bostäder och service

Just nu planerar vi för att utveckla Geneta med fler bostäder, verksamheter och service. Två detaljplaner håller på och tas fram.

Just nu pågår två projekt i Geneta i syfte att utveckla stadsdelen:

Planerna syftar till att komplettera stadsdelen med nya bostäder och verksamheter för att skapa nya möjligheter till boende, och en stadsdel med fler funktioner såsom service och mötesplatser.

De nya bostäderna planeras i olika storlekar och former för att erbjuda befintliga och nya invånare i Geneta ett lämpligt boende för livets alla skeden, från mindre tillgänglighetsanpassade lägenheter till större lägenheter och radhus. Nya verksamheter som små affärer och kaféer planeras i bottenvåningar för att öka serviceutbudet och skapa nya mötesplatser.

Bebyggelsen i Geneta präglas idag av en öppen och grön ”hus i park”-karaktär. Byggnaderna är anpassad till människor och trafiken är väl separerad från bostäder och offentliga platser. Ambitionen med arbetet är att bevara dessa kvaliteter samtidigt som de nya bostäderna och byggnaderna ska ge området ett kompletterande lyft.

Den nya bebyggelsen planeras främst på de parkeringarna på markplan som finns där idag, i anslutning till Klockarvägen, Prästgårdsvägen och Prosten Linders väg. Tanken är att skapa ett mer attraktivt offentligt rum, så att fler trivs och vill vistas i området.

Tyck till om Geneta - svara på enkät

Vi vill gärna veta vad du som bor och verkar i Geneta tycker kring hur platsen ska utvecklas. Därför ber vi dig att lämna dina synpunkter som vi kan använda i det framtida arbetet. Det är viktigt för oss att få ta del av din kunskap och tankar om området.

Här kan du svara på enkäten.

Södertälje växer

Södertälje växer och vi blir allt fler. Fram till år 2036 ska 20 000 nya bostäder byggas i kommunen. Fokus för bostadsbyggandet är förtätning i redan befintliga områden, men också att områden ska byggas samman. De flesta Södertäljebor bor i staden, därför planerar vi för bra bostäder i attraktiva lägen och nära till kollektivtrafik. Det är viktigt för en uthållig social, ekologisk och ekonomisk utveckling.

Tidsplan

Just nu håller de två detaljplanerna på och tas fram. I samrådsskedet och granskningsskedet kan du tycka till om detaljplanerna. Här kan du läsa mer om planprocessen.

Vill du veta mer?

Läs mer om de två detaljplanerna här: