Järna stationsområde byggs om

Järna stationsområde kommer att förbättras för resenärer som reser med och byter mellan pendeltåg, buss, bil eller cykel.

Ombyggnation

Nu pågår den stora ombyggnationen av Järna stationsområde. Projektet är ett av flera som syftar till att förbättra tillgängligheten, säkerheten och kvaliteten för Järna station. Busshållplatserna byggas om så att det blir en bussterminal vid stationsområdet, likt den vid Gnesta station.

Parkytorna runt södra stationsområdet byggs om med nya planteringar, stensättning med tematiska mönster samt nya cykelställ och bänkar. Det byggs också en särskild plats där det går att hämta och lämna passagerare till pendeltågsstationen, utan att vara i vägen för bussar och övrig trafik.  

Bild på södra delen av stationsplan

Foto: Parkytorna i södra delen av Järna stationsområde innan ombyggnation

I samband med detta rustas även befintligt gång och cykelväg och Södra Järnvägsgatan upp. Parkeringen som ligger belägen vid nedgången till stationen  flyttas i nordöstlig riktning till platsen där bussarna vänder i dagsläget. Parkeringen  utrustas med parkeringsplatser med laddstolpar för att möjliggöra laddning av elbilar. När ombyggnationen är klar kommer det att finnas lika många parkeringsplatser som innan.

Foto: Södra Järnvägsgatan innan ombyggnation

Foto: Södra Järnvägsgatan november 2023

Illustrationer för blivande stationsområde

parkytor_illustration.jpg

 

Illustration: Hur torg- och parkytorna utmed södra delen av stationsområdet är planerade.

parkering_illustration.jpg

 

Illustration: Hur bussterminalen och dess omgivning i stationsområdet är planerad.

Tidsplan

  • Hela projketet med stationsplan utmed Södra Järnvägsgatan blev klar i slutet av november 2023.
  • Det har även tillkommit arbeten där kommunen ska göra i ordning den norra sidan av stationsområdet. Det arbetet förväntas vara klart juni 2024.

Norra järnvägsgatan

I projektet har det tillkommit arbeten som ska utföras på den norra sidan av stationsområdet.

Där kommer det tillskapas ett cykelgarage samt nya planteringar och befintliga ytor kommer även rustas upp. Det även kommer tillskapas en parkeringsficka med handikappanpassning.