Nya busshållplatser byggs för snabbuss

Södertälje kommun bygger fem nya hållplatser för att möjliggöra för den nya snabbusslinjen 777 som startar 11 december 2022.

Flera oanvända hållplatser fanns redan innan på den planerade sträckan och dessa har under 2022 byggts om så att de är tillgänglighetsanpassade. Det gäller hållplatser vid Scania Centralkontor (hållplatsläge söder om Genetaleden), Strömskog (vid Scania växellådor) samt Granpark (norr om rondellen).

De helt nya hållplatserna som tillkommit finns längs med Ängsgatan, vid Bårstafältet (som får hållplatsnamn Karlhovsbacken) och hållplatserna vid Oxbacksleden (som får hållplatsnamn Oxbacksgatan).

Busshållplatserna är i funktion när den nya busslinjen 777 startar 11 december, men en del arbete kvarstår kommande veckor, såsom busskurer och sittbänkar runt om busshållplatsen.

Trevligare miljö för de som väntar på bussen

Det arbete som kvarstår – att göra busshållplatserna extra fina - kommer genomföras under våren 2023, när tjälen gått ur marken. På Oxbacksleden kommer ett nytt litet torg att anläggas vid det östra hållplatsläget för att skapa en trevlig miljö för de som väntar på bussen. Där kommer det att läggas gatsten, anläggas cykelställ och planteras ett nytt träd med sittplatser runt. Utformningen av hållplatsen har anpassat för att de träd som finns på platsen idag ska bevaras.

På den västra sidan kommer det också att finnas cykelställ och planteras nya växter. Till våren kommer en ny trappa anläggas som ett komplement till den tillgänglighetsanpassade rampen.

Vid hållplatsen Karlhovsbacken så kommer det att anläggas cykelställ med plats för totalt 40 cyklar. Dessa kommer att vara placerade på södra sidan av Ängsgatan där bussarna går i riktning mot Stockholm.

kartabusshållplatser.jpg

Kartan visar var de nya busshållplatserna ligger.

 

Läs mer

Läs mer om snabbusslinjerna 777 och 747

Läs mer om Framtidens kollektivtrafik i Södertälje

 

karlhovoxback.jpg

 

scaniastromskog.jpg