Ny lekplats i Kvarnlunden

Nu bygger vi en ny lekplats vid Kvarnlunden i Norra stadskärnan! Byggstart sker nu i september och till våren ska en ny lekplats stå på plats för alla leksugna barn.

Norra delen av stadskärnan växer och bara de senaste åren har 800 nya bostäder byggts i kvarteret Sländan. Med fler bostäder tillkommer också behovet av fler lekplatser.

- Astraparken vid Campusområdet står klar till hösten, och lekplatsen vid Kvarnlunden blir ett bra komplement då vi har parker för alla åldrar. Astraparken har mer fokus på häng och kulturutövning, medan Kvarnlunden plats för barns lek, samt lugn och ro kring fontänen, säger Lova Mattsson Kjellqvist, landskapsarkitekt på Samhällsbyggnadskontoret.

Tryggare plats

Kvarnlunden är idag en uppskattad lugn oas, men som ligger lite dolt och inte alla känner till. Tanken är att lekplatsen också kan få fler att hitta till denna fina park och på så vis öka tryggheten på platsen.

- Vi har utformat lekplatsen så att den ska fungera på ett bra sätt i parken och placerat den så att de som vill sitta vid fontänen och ta det lugnt inte ska ha lekplatsen precis intill, den ligger istället en bit bort.

Det blir en mindre lekplats med klättring, rutschkana och studsmattor. Vi passar också på att fixa gångarna, belysning och bänkar. Den nedre delen av parken kommer göras mer tillgänglig för rullstolar. Vi bygger också en ny trappa för att man lättare ska kunna ta sig in i parken från Kvarnbergagatan.

Tidsplan

Byggstart i mitten av september. Färdigt i slutet av våren 2023.