Ny byggnad för tingsrätten

Tingsrätten planerar att bygga en ny byggnad bredvid Polishuset.

Södertälje kommer att få en ny Tingsrättsbyggnad, som ska placeras bredvid polishuset där det idag är parkeringsplatser (se skiss ovan). Specialfastigheter Sverige AB, som äger fastigheten, har tillsammans med Domstolsverket och Södertälje tingsrätt arbetat fram ett förslag till ny tingsrätt inom fastigheten Kolpenäs 1:9.

Byggnaden kommer att bli 4-5 våningar hög och rymma mer personal än den nuvarande tingsrättsbyggnaden på Stora torget. 

Ett antal nuvarande p-platser på platsen kommer att försvinna i samband med byggnationen. 

Södertälje växer

Södertälje växer och vi blir allt fler. Fram till år 2036 ska 20 000 nya bostäder byggas i kommunen. Stadskärnan i Södertälje ska utvecklas och bli mer attraktiv för besökare och boende. 

Tidsplan

När hyresförhandlingarna är avslutade kan projekteringsarbetet inledas. Därefter kan byggproduktionen påbörjas. Byggtiden är beräknad till ca 2,5 år från start.

Läs mer

Specialfastigheter AB bygger åt Domstolsverket.