Ny förskola i Glasberga

I Glasberga bygger Skanska just nu förskolan Solhem på uppdrag av Telge fastigheter. Förskolan kommer att byggas i två våningar, ha kapacitet för 120 förskolebarn och en modern fasad av grå träpanel samt sadeltak som kläs med mörkgrå papp. Intill byggnaden planeras en parkering och en spännande utemiljö för förskolebarnen. Förskolan planerar att öppna sin verksamhet under mars 2023.

Förskolan

I utformningen av den nya förskolan har man lagt mycket fokus på att bygget ska vara hållbart, ha en modern arkitektur samt vara anpassat för barn i förskoleåldern. Utöver den moderna byggnaden kommer barnen också mötas av en stor och ambitiös gård. Här finns spännande berg, skogsdungar och lekställningar.

Byggnaden i korthet:

  • Tvåplansbyggnad om 712,8 m2
  • Kapacitet för 120 förskolebarn
  • Fasader av stående träpanel som målas i grått samt sadeltak som kläs med mörkgrå papp
  • Parkeringsplatser inklusive handikapparkering kommer att finnas i anslutning till förskolan
  • I byggnaden kommer finns kök med matsal, kontorsrum och personallokaler
  • En stor och inspirerande utemiljö
  • Anpassad innemiljö
  • Sex verksamhetsdelar

Tidsplan

Solhems förskola påbörjades under hösten 2021 och redan i mars 2023 kommer barn och pedagoger kunna flytta in i de nya lokalerna.