Cykelplan

Framkomlighet är viktigt, speciellt för dig som färdas med cykel eller till fots.

Cykelplan för Södertälje

Samhällbyggnadskontoret, Sbk, strävar efter att bygga ut cykelvägar i Södertälje för att öka framkomligheten och säkerheten för cyklister. Under 2013 togs en cykelplan fram som ett verktyg i planeringen av nya cykelvägar. Under våren 2019 pågår arbete med den nya cykelplanen, som föregåtts av en enkät om cykelvanor som 1500 Södertäljebor svarade på.

Missa inte vår nya cykelkarta med lokala cykelvägar och utflyktsmål (se relaterade länkar till höger).

Du kan hämta en cykelkarta i Stadshuset och på Turistbyrån.

Cykelräknare

Det finns en cykelräknare på varje sida om Mälarbron (västra och östra). Dessa ska vara ett av verktygen för att planera cykling och också göra reklam för cykling.

Via bilden nedan kan man se det aktuella antalet passeringar vid de bägge cykelräknarna. 

Tillgänglighet i gatumiljö

Handlingsprogrammet för ökad tillgänglighet i gatumiljö är fastställt från och med 1 september 2007. Syftet med programmet är att höja livskvaliteten och förbättra framkomligheten för funktionshindrade i den offentliga miljön. Det ska också vara ett stöd för alla som jobbar med planering och drift av vår gatumiljö. Kommunen arbetar med att bygga bort enkelt avhjälpta hinder i centrala Södertälje, och vid asfaltarbeten och ombyggnad av gator passar vi på att förbättra för dig som ser eller går lite sämre, kör barnvagn eller nyttjar rullstol.