Dialog om stadsutveckling

 

 

 

 

Dialogen om Slussholmen fortsätter

Vision för fortsatt arbete med aktivitetspark                                                                      

På Kringelfestivalen 2014 hade vi dialog om den aktivitetspark vi ska anlägga på Slussholmen och Lotsudden när Sjöfartsverket är klar med ombyggnaden av Södertälje sluss och kanal. Aktivitetsparken är ett delprojekt inom ramen för Södertälje city – i samverkan.

Vi ville veta vad södertäljeborna vill känna, hur de vill använda och vad de vill ha i en aktivitetspark. Omkring 1 500 södertäljebor besökte vårt tält och lämnade cirka 600 förslag och synpunkter om hur de såg den framtida mötesplatsen framför sig.

Musik och utegym

En del vill kunna lyssna på musik, andra gå på tivoli. Andra idéer var utegym, statypark, café, att småbåtar ska kunna komma in i inre Maren, att Slussholmen ska vara bilfritt i framtiden...

Resultatet från dialogen har bearbetats och resulterat i ett underlag - en visionsbild - för vårt fortsatta arbete och ytterligare dialoger kring hur vi ska utveckla platsen.

En aktivitetspark på Slussholmen/Lotsudden kommer vara möjlig att skapa när Sjöfartsverket avslutat sina arbeten runt kanalen och slussen 2018/2019.

En levande stadskärna

Södertälje city – i samverkan är ett utvecklingsarbete i samverkan med Södertälje centrumförening och fastighetsägarna. Syftet är att lyfta, utveckla och skapa möjligheter för en levande stadskärnan.

Resultatet från dialogen har bearbetats av Mareld Landskapsarkitekter på uppdrag av kommunen.

  Illustration och visionsbild av slussholmen

Många vill prata om trivsel och trygghet i Södertälje

 

 

Nytt resecentrum väckte södertäljebornas intresse

 

Flera Hundra förslag om Slussholmen